17.7.06

Teemu Leinonen on EU and digital literacy

Teemu Leinonen is reporting from an EU eLearning conference, where one of the themes is digital literacy. The FLOSSE posse is worth checking out!

11.7.06

Wikipediasta


Wikipedia on yksi parhaista esimerkeistä, miten digitaalinen lukutaito mahdollistaa laadullisesti uusia asioita. Vapaus antaa Wikipedialle kaksi ennennäkemätöntä ulottuvuutta: a) kuka tahansa (jolla on pääsy nettiin) voi käyttää ensyklopediaa vapaasti. Tällaista ei ole koskaan enne tapahtunut; edes kirjasto + Britannica ei ole sama asia, koska kirjastot sijaitsevat tietyissä paikoissa. Vielä tärkeämpi on b) mistä tahansa aiheesta voi kirjoittaa artikkelin. Naturen tekemä vertailu Britannican ja Wikipedian artikkelien laadun välillä on jo melko tunnettu, suurta eroa ei löytynyt puoleen tai toiseen. Mielenkiintoisempi olisi vertailu artikkelien aiheiden suhteen. Veikkaan, että Wikipediassa on kokonaisia aihealueita, joita ei lainkaan esiinny Britannicassa (tietotekniikka, polulaarikulttuuri, jne.).

Tässä haastattelussa kolme huomattavaa englantilaisen, saksalaisen ja japanilaisen Wikipedian aktiivia keskustelee Wikipedian toiminnasta. Huomiot wikipedistien eri rooleista ja artikkelien läpikäymistä prosesseista ovat mielenkiintoisia. Lainaus:

DR: What about the 'collective intelligence' or 'collective wisdom' argument: That given enough authors, the quality of an article will generally improve? Does this hold true for Wikipedia?

EB: No, it does not. The best articles are typically written by a single or a few authors with expertise in the topic. In this respect, Wikipedia is not different from classical encyclopedias.


Kolletiivisuus esiintyy ehkä enemmän metatasolla: artikkelien poistoissa, beutraalin näkökulman ja wiki-tyylin luomisessa.

Median yhteiskunnallista kontekstia...

Median yhteiskunnallista kontekstia valottaa nuorisotutkimuksen laveasta perspektiivistä Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisusarja, jossa on nyt ilmestynyt Tommi Hoikkalan ja Mikko Salasuon toimittama teos Prekariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Digitaalisen lukutaidon kannalta teos havainnollistaa sitä, etteivät media ja medialaitteet leiju semio-teknologisen sfäärin pilvettömällä taivaalla, vaan kiinnittyvät käyttöjensä kautta moniin yhteiskunnallisiin ja henkilökohtaisiin, tavalla tai toisella poliittisiin käytäntöihin, joita piiskaavat vastarinnan kuurot ja ajoittain möyryävät ukkoset.

Kirjan avaa Helsingin EuroMayDay-verkoston ja verkkolehti Megafonin nimissä kirjoitettu teksti, jonka loppukaneettina kirjoitetaan:

"Yllättävilläkin tahoilla on EuroMayDayn myötä alettu puhua jopa luokkataistelun paluusta. Luokka poliittisena subjektina voi kuitenkin syntyä vasta yhteisen taistelun myötä. Sen vuoksi nyt vaaditaan ennen kaikkea kykyä muodostaa liittoumia, joiden moneudesta syntyy ”uuden työn liike”. Poliisi ja valtamedia ovat yrittäneet löytää keskitettyä organisaatiota. Sellaista ei ole, emmekä sellaista kaipaa. Haluamme sen sijaan kannustaa ihmisiä verkostoitumaan omaehtoisesti erilaisten projektien ympärille. Prekariaatti on moneus, ja niin ovat myös prekariaatin kamppailut. Tarvitaan lisää tilanteita, joissa erilaiset prekaarit voivat liittyä yhteen. Keskeisellä sijalla ovat yhteiset kamppailut siirtolaisten kanssa. Tarvitaan myös uudenlaista ay-toimintaa vastavoimaksi työnantajien mielivallalle.
Tarvitaan yhteiskunnallista liikettä, joka kykenee edistämään ihmisten yhteistoiminnallisten verkostojen itsenäisyyttä suhteessa pääomaan ja luomaan painetta yhteisesti tuotetun yhteiskunnallisen rikkauden uudelleen jakamiseksi."

Mainittujen tahojen hankkeisiin liittyy myös tutustumisen arvoinen Uuden työn sanakirja.

9.7.06

Hiukan taustaa medialaitteille...

Noam Chomsky lienee paitsi tunnetuimpia kielitieteilijöitä myös tunnettu yhteiskunta- ja mediakriitikko, jonka tekstejä ja puheita kannattaa lukea. Muutamia Chomskyn haastatteluja on kerätty nettiin, niiden joukossa muun muassa keskustelu ranskalaisfilosofi Michel Foucault'n kanssa.

8.7.06

Sosiaaliset ohjelmistot, sosiaalinen media, sosiaalinen, sosiaalinen, miksei yhteistyön...

HigherEd BlogCon on sivusto, jossa keskustellaan sosiaalisesta mediasta eli netissä pyörivistä ohjelmistoista joihin jokainen voi antaa kykyjensä mukaisen panoksen ja käyttää mielensä mukaan. Tampereen yliopiston liepeiltäkin löytyy vastaavaa keskustelua, esimerkiksi karmean kuuloisesta Tampereen eOppimisen klusterista.

6.7.06

Kriittinen informaatiolukutaito

Gypsy Librarian kirjoittaa blogissaan kriittisestä informaatiolukutaidosta viitaten James Elmborgin artikkeliin "Critical Information Literacy: Implications for Instructional Practice" (The Journal of Academic Librarianship 32.2, March 2006, ss. 192-199). Elmborg kysyy kehittelee informaatiolukutaitoa kriittisen pedagogiikan kontekstissa Paulo Freiren ideoita seuraillen ja kehitellen.

Gypsy Librarian kirjoittaa: "The author argues that academic librarianship needs to be defined in terms of teaching, learning, and literacy scholarship. The idea is to move information literacy as libraries seem to define it, in terms of skills, towards a critical pedagogy. I find this to be quite challenging for librarianship. Coming from a background in teaching, I like these ideas. However, knowing the profession of librarianship, I can see where this would be met with resistance. One of the core values of professional librarianship is a sense of neutrality. We provide the information our patrons want without any other questions or impediments on our part. Yet critical pedagogy, as I understand it and as Elmborg briefly explains, is political by nature . If educators are shaping the citizens of tomorrow, there has to be some political engagement, yet "politics" seems such a dirty word. At the end of the day, what we do as educators is teach the students to think critically, to question. Maybe we should be asking more questions like these: 'What is the role of the library in a Freireian vision of critical literacy? Is the library a passive information bank where students and faculty make knowledge deposits and withdrawals, or is it a place where students actively engage existing knowledge and shape it to their own current and future uses? And what is the librarian's role as an educator in the process?' (Elmborg 2006, 193)."

Dream

Kööpenhaminassa järjestetään syyskuun lopulla kiinnostava, kurssimme teemoihin liittyvä konferenssi Informal Learning and Digital Media, johon mekin matkustamme tutkijoina, opiskelijoina ja täydennyskoulutettavina. Pääesitelmöitsijänä on muun muassa James Paul Gee, joka on herättänyt paljon keskustelua viimeisimmällä kirjallaan What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy videopelien ja muiden digilaitteiden opettavaisuudesta ja niiden sisältämistä oppimisperiaatteista.