11.7.06

Median yhteiskunnallista kontekstia...

Median yhteiskunnallista kontekstia valottaa nuorisotutkimuksen laveasta perspektiivistä Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisusarja, jossa on nyt ilmestynyt Tommi Hoikkalan ja Mikko Salasuon toimittama teos Prekariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Digitaalisen lukutaidon kannalta teos havainnollistaa sitä, etteivät media ja medialaitteet leiju semio-teknologisen sfäärin pilvettömällä taivaalla, vaan kiinnittyvät käyttöjensä kautta moniin yhteiskunnallisiin ja henkilökohtaisiin, tavalla tai toisella poliittisiin käytäntöihin, joita piiskaavat vastarinnan kuurot ja ajoittain möyryävät ukkoset.

Kirjan avaa Helsingin EuroMayDay-verkoston ja verkkolehti Megafonin nimissä kirjoitettu teksti, jonka loppukaneettina kirjoitetaan:

"Yllättävilläkin tahoilla on EuroMayDayn myötä alettu puhua jopa luokkataistelun paluusta. Luokka poliittisena subjektina voi kuitenkin syntyä vasta yhteisen taistelun myötä. Sen vuoksi nyt vaaditaan ennen kaikkea kykyä muodostaa liittoumia, joiden moneudesta syntyy ”uuden työn liike”. Poliisi ja valtamedia ovat yrittäneet löytää keskitettyä organisaatiota. Sellaista ei ole, emmekä sellaista kaipaa. Haluamme sen sijaan kannustaa ihmisiä verkostoitumaan omaehtoisesti erilaisten projektien ympärille. Prekariaatti on moneus, ja niin ovat myös prekariaatin kamppailut. Tarvitaan lisää tilanteita, joissa erilaiset prekaarit voivat liittyä yhteen. Keskeisellä sijalla ovat yhteiset kamppailut siirtolaisten kanssa. Tarvitaan myös uudenlaista ay-toimintaa vastavoimaksi työnantajien mielivallalle.
Tarvitaan yhteiskunnallista liikettä, joka kykenee edistämään ihmisten yhteistoiminnallisten verkostojen itsenäisyyttä suhteessa pääomaan ja luomaan painetta yhteisesti tuotetun yhteiskunnallisen rikkauden uudelleen jakamiseksi."

Mainittujen tahojen hankkeisiin liittyy myös tutustumisen arvoinen Uuden työn sanakirja.

Ei kommentteja: